A&S-19.11.19-57-new copy
A&S-19.11.19-36-new copy
A&S-19.11.19-25-new1 copy
A&S-19.11.19-72new1 copy
A&S-19.11.19-75new copy
A&S-19.11.19-41new1 copy
A&S-19.11.19-45-new1 copy
A&S-19.11.19-67new copy
A&S-19.11.19-49-new copy
A&S-19.11.19-48-new copy
A&S-19.11.19-53-new copy
A&S-19.11.19-70new copy
A&S-19.11.19-62new copy
A&S-19.11.19-64-new copy
A&S-19.11.19-80new copy
A&S-19.11.19-82new copy
A&S-19.11.19-1-new copy
A&S-19.11.19-6-new copy
A&S-19.11.19-10new copy
A&S-19.11.19-3-new1 copy
A&S-19.11.19-11-new copy
A&S-19.11.19-17-new copy
A&S-19.11.19-15new1 copy
1/1
 

בית החלומות

דירה מרווחת בכרכור שלוותה משלב הבניה ועד אחרון הפרטים.

כשבעלי הדירה פנו אלינו לעצב את ביתם החדש, קיבלנו משימה מאתגרת במיוחד – והיא ליצור קן משפחתי מושלם מדירת קבלן סטנדרטית. עם התקדמות הפרויקט הצלחנו לפרק את האתגר לפרטים ולפריטים, בעיקר בזכות שיתוף פעולה והקשבה של הלקוחות לאורך כל התהליך. חלק מהותי בהלבשת הבית הוא רשימת הנגרות המותאמת שנוכחת כמעט בכל החללים בבית. התוצאה היא דירה מיוחדת, מעוצבת ונעימה, בה כל הפרטים משתלבים בהרמוניה.

צילום: שירן כרמל

נגרות: הצריף של רוני הנגר