A&S-19.11.19-57-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-36-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-25-new1 copy
press to zoom
A&S-19.11.19-72new1 copy
press to zoom
A&S-19.11.19-75new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-41new1 copy
press to zoom
A&S-19.11.19-45-new1 copy
press to zoom
A&S-19.11.19-67new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-49-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-48-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-53-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-70new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-62new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-64-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-80new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-82new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-1-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-6-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-10new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-3-new1 copy
press to zoom
A&S-19.11.19-11-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-17-new copy
press to zoom
A&S-19.11.19-15new1 copy
press to zoom
1/1
 

בית החלומות

דירה מרווחת בכרכור שלוותה משלב הבניה ועד אחרון הפרטים.

כשבעלי הדירה פנו אלינו לעצב את ביתם החדש, קיבלנו משימה מאתגרת במיוחד – והיא ליצור קן משפחתי מושלם מדירת קבלן סטנדרטית. עם התקדמות הפרויקט הצלחנו לפרק את האתגר לפרטים ולפריטים, בעיקר בזכות שיתוף פעולה והקשבה של הלקוחות לאורך כל התהליך. חלק מהותי בהלבשת הבית הוא רשימת הנגרות המותאמת שנוכחת כמעט בכל החללים בבית. התוצאה היא דירה מיוחדת, מעוצבת ונעימה, בה כל הפרטים משתלבים בהרמוניה.

צילום: שירן כרמל

נגרות: הצריף של רוני הנגר

תאורה: טרנדלייט