IDG_4716
IDG_4763
IDG_4739
IDG_4826
IDG_4781
IDG_4812
1/1

חדר במתחם נאות גולף קיסריה, בגודל 20 מ"ר.

לבעלי הנכס הייתה בקשה כפולה. מחד, אוירה ביתית עבורם כאשר הם מבקרים בארץ, ומנגד עיצוב "עמיד" שיאפשר השכרת הנכס כדירת Airbnb.

בפרויקט יצירתי זה הצלחנו למצות מחלל קטן מגוון פונקציות, הודות ליד חופשית בבחירות וכל זאת בתקציב מהודק ובזמן קצר. 

התפוסה המלאה מדברת בפני עצמה...

ריהוט ומטבח: איקאה

גופי תאורה: טרנדלייט

צילום: עידן גיל

דירת Airbnb קיסריה